Johanna

”Jag har aldrig varit med om något liknande. Fotograferingen blev något roligt för
hela familjen att göra tillsammans.”